DWS投資亞洲首選基金E2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 211.4700 -2.94 -1.37% 2022/01/24

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.44% 8.46% 2.22% -3.17% 3.64% 39.48% -15.69% 21.80% 22.76% -9.13%

DWS投資亞洲首選基金E2(美元)   基金資料
本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/24 211.4700 -1.37% 2022/01/10 211.9200 0.27%
2022/01/21 214.4100 -0.69% 2022/01/07 211.3400 0.92%
2022/01/20 215.9100 1.07% 2022/01/06 209.4200 -0.59%
2022/01/19 213.6200 -0.20% 2022/01/05 210.6600 -0.38%
2022/01/18 214.0500 -0.89% 2022/01/04 211.4700 0.41%
2022/01/17 215.9800 -0.30% 2022/01/03 210.6100 0.97%
2022/01/14 216.6400 -0.26% 2021/12/30 208.5900 0.14%
2022/01/13 217.2000 0.01% 2021/12/29 208.2900 -0.61%
2022/01/12 217.1700 1.64% 2021/12/28 209.5600 0.34%
2022/01/11 213.6600 0.82% 2021/12/23 208.8500 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資亞洲首選基金E2(美元) -1.37% -2.09% 1.25% -5.64% -6.75% -16.99% 1.38%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元) -1.00% -0.08% 1.80% 0.72% 4.30% 8.64% 2.32%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣) -1.26% -0.99% 1.29% -3.11% -1.71% -2.93% 1.63%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣) -1.25% -0.96% 1.59% -2.32% -0.15% 0.22% 1.62%
聯博亞洲股票基金-I股(美元) -1.23% -0.93% 1.75% -1.88% 0.68% 1.85% 1.78%
聯博亞洲股票基金-A股(美元) -1.25% -0.96% 1.66% -2.11% 0.26% 1.01% 1.70%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元) -1.26% -0.92% 1.41% -2.87% -1.26% -2.04% 1.71%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元) -1.04% -0.07% 1.60% -0.07% 2.69% 5.31% 2.34%
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配(紐幣) -1.21% -0.97% 1.37% -2.92% -1.51% -2.63% 1.68%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股(美元) -1.24% -0.48% 0.42% -9.39% -13.58% -22.65% -0.55%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息(美元) -1.23% -0.50% 0.60% -8.87% -12.61% -21.00% -0.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) -0.74% -0.50% -1.08% -6.70% -8.99% -15.50% -1.00%
霸菱亞洲增長基金-配息(歐元) -1.90% -2.27% -5.03% -8.89% -9.50% -9.42% -5.74%
霸菱亞洲增長基金-配息(美元) -2.13% -3.23% -5.26% -11.52% -13.04% -15.93% -5.87%
霸菱亞洲增長基金-配息(英鎊) -1.63% -1.98% -5.78% -9.56% -11.44% -14.80% -5.95%
群益亞太新趨勢平衡基金(台幣) -0.99% -2.46% -2.51% -7.63% -10.34% -14.80% -3.75%
群益東方盛世基金(台幣) -1.03% -2.48% -2.12% -6.35% -8.06% -17.94% -2.93%
DWS投資亞洲首選基金A2(美元) -1.37% -2.10% 1.20% -5.81% -7.10% -17.61% 1.34%
DWS投資亞洲首選基金LC(歐元) -0.93% -1.12% 1.30% -2.92% -3.27% -11.22% 1.66%
DWS投資亞洲首選基金FC(歐元) -0.93% -1.11% 1.36% -2.73% -2.90% -10.55% 1.71%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) -1.40% -1.60% 4.30% -3.76% -4.46% -10.12% 3.43%
首域盈信亞洲增長基金(美元) -1.26% -2.20% -0.91% -5.32% -1.57% -6.05% -2.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積(美元) -0.88% -2.78% -0.56% -6.91% -7.60% -18.73% -0.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配(美元) -0.89% -2.81% -0.56% -6.94% -7.62% -18.73% -0.82%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD(美元) -1.94% -2.43% -1.25% -5.68% -9.14% -14.42% -2.47%
NN(L)亞洲收益基金X(美元) -1.88% -3.99% -2.58% -7.93% -7.66% -14.84% -3.43%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股(美元) -1.43% -1.43% -2.34% -11.11% -16.10% -26.41% -2.82%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積(美元) -1.44% -1.44% -2.32% -11.09% -16.12% -26.42% -2.83%
晉達亞洲股票基金-C股(美元) -0.60% -2.28% -0.33% -4.00% -7.85% -13.29% -0.56%
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元) -2.78% -4.89% -3.08% -6.79% -7.04% -8.98% -4.18%
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y(美元) -2.28% -2.55% -1.27% -10.10% -14.48% -20.42% -3.09%
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(美元) -2.28% -2.56% -1.33% -10.28% -14.83% -21.07% -3.14%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積(美元) -2.04% -3.77% -1.13% -0.02% -1.04% -2.74% -2.32%
新加坡大華亞洲(星幣) -1.11% -2.72% -2.69% -6.84% -10.24% -3.70% -3.41%
新加坡大華亞洲(美元) -1.12% -2.52% -1.16% -6.75% -8.83% -5.21% -3.14%
基金平均績效 -1.38% -1.89% -0.58% -5.83% -6.82% -11.15% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。